Phản hồi khách hàng – NSND Kim Xuân

NSND Kim Xuân chia sẻ: Cổ tôi hết mỏi, lưng không còn đau và ngủ sâu hơn. Lưng thẳng hơn trước, không còn phải khụy xuống khi ngồi.”

Leave Comments

028 3820 1979