Phản hồi khách hàng

Anh Phạm Việt Mỹ: “Hôm nay tới đây trải nghiệm lần đầu nhưng tôi thấy dịch vụ rất là tốt, thoải mái, động tác nắn chỉnh rất chuyên nghiệp, hiệu quả. Cơ thể cảm thấy thoải mái, những chỗ bị đau và khó chịu giảm đi rất nhiều.Trước đây tôi từng trị liệu ở một phòng khám lớn, tuy nhiên chi phí khá cao, khiến tôi không quay lại. Hôm nay tôi đã tìm được nơi có hiệu quả điều trị tương tự, nhưng chi phí lại hợp lý hơn rất nhiều. Cả m ơn Ho-ne Care.”

Leave Comments

028 3820 1979